Tarieven+info

 Voetreflexplus intake en een eerste korte behandeling (60 min) * €53,50
 Voetreflexplus behandeling (60 min)* €53,50
 Voetreflexplus ontspanningsmassage (60 min) €53,50
 Voetreflexplus behandeling ; waarin 20 min in de infrarood-  deken   met Permsal Magnesiumgel® * €53,50
 Voetreflexplus behandeling ; waarin 20 min nek-schouder-rug   massage * €53,50
Meridianen lichaamsmassage (60 min)

(zachte algehele lichaamsmassage)

€53,50
 DoTerra’s Aroma Touch Therapie® (60 min) 8 essentiële oliën €53,50
 Access Bars ®  (90 min) behandeling €70,00
 Andullatiematras aansluitend op de massage; 20 min /vooraf aangeven €12,50
 Baby massage individueel of groepje, op aanvraag

* = alleen deze behandelingen komen in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding door de zorgverzekeraar.

De prijzen gaan omhoog per 1-12-2023; €53,50 wordt dan €55,00.

 

Tarieven Pedicure 

Pedicure Basis 30 minuten € 28,50

Pedicurebehandeling Standaard 40 minuten € 35,00

Pedicurebehandeling Luxe 50 minuten € 45,00 (scrub en voetmassage erbij)

Deelbehandeling; € 20,- (bijv. alleen een likdoorn of ingroeiende nagel) max. 20 minuten

Nagellak aanbrengen uit salon/ met top en base coat/ oude lak afhalen/ knippen nagels  € 19,50

Pink Gellak alleen aanbrengen met nagelriemverzorging/ niet knippen/oude lak al af € 28,50

Pink Gellak compleet in combinatie met pedicure behandeling €50,00

Deze prijzen gaan nog omhoog per 1-12-2023;

 

Op zoek naar een leuk cadeau? Geef een cadeaubon van Praktijk Voetbalanz van elk gewenst bedrag!! Een 5 rittenkaart is ook mogelijk en geeft 10% korting; wel in een keer vooraf voldoen.

Vergoeding
Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering, kunnen de behandelingen grotendeels vergoed worden door de zorgverzekeraar. Informeer bij uw verzekering naar uw vergoedingen. Voetreflex valt onder alternatieve geneeswijzen. Of kijk op www.vnrt.nl/vergoedingen of  www.zorgwijzer.nl/vergoeding/reflexzonetherapie .

 

Informatie vooraf:

 • Betalingen à contant of factuur per email.
 • U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts.
 • Behandeling alleen op afspraak.
 • Probeer niet al te gehaast te komen op de afspraak, en het is aan te raden om niet met een volle maag. Kom niet eerder dan 5 min vooraf aan uw afspraak i.v.m. de voorbereidingen.
 • Zet uw mobiele telefoon uit zodat u niet gestoord wordt tijdens uw massage.
 • Annuleren van de afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de behandeling, daarna ben ik genoodzaakt 50% van de kosten in rekening te brengen. Bij het niet verschijnen op een gemaakte afspraak zonder annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

Privacyverklaring:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO, de wet Wkkgz en de beroepscode VNRT.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen wij uw toestemming d.m.v. een toestemmingsformulier bij de anamnese. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, alleen na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen wij altijd toestemming aan hun ouders of voogd.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Middels een verwerkersovereenkomst zijn zij ook gehouden aan beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Een cliënt kan eerder vernietiging eisen van diens dossier beschreven in art. 455 van WGBO. De cliënt heeft tevens recht tot inzage, correctie of aanvulling op diens dossier. Dit kan door een mail te sturen naar info@voetbalanz.nl. Uiterlijk 4 weken na versturen zal ik op uw verzoek reageren.

Persoonsgegevens:

Praktijk Voetbalanz verwerkt je persoonsgegevens met als doel; 1. afhandeling van je betaling. 2. Je te kunnen bellen/ mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren. 3. Je te kunnen informeren over uitbreiding of wijzigingen in de dienstverlening. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum en geslacht
 • de datum van de behandeling en factuur
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals voetreflexbehandeling.
 • de kosten van het consult
 • KVK nummer
 • beroepsvereniging; VNRT

 Waarneming:

Voor mijn praktijk heb ik – in geval van ernstig letsel (onbekwaamheid) of overlijden een overeenkomst voor praktijkwaarneming met een therapeut die in haar beroep ook onder de wet Wkkgz valt. Deze waarnemingsregeling zorgt voor toegang tot mijn praktijk en de cliëntendossiers met als doel de cliënt te informeren.

Beveiliging:

Praktijk Voetbalanz neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaardheid en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Op de praktijk ligt een uitgebreide privacyverklaring ter inzage.

Beroepsvereniging:

Ik ben vanaf  1 januari 2016 lid van de VNRT (Vereniging Nederlandse Reflexzone Therapeuten) en tevens geregistreerd als RBCZ registertherapeut® bij het RBCZ/TCZ (Stichting HBO Register beroepsbeoefenaar Complementaire zorg en tuchtrecht voor beoefenaars in de complementaire zorg). De S.C.A.G. staat voor Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen; de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Ik ben ook verplicht aangesloten bij deze S.C.A.G , de gespecialiseerde geschilleninstantie. Hiermee voldoe ik aan dit onderdeel van de Wkkgz via de VNRT. Via de VNRT kun je een klacht indienen mocht je om welke reden dan ook niet tevreden zijn over mijn behandelingen en we er samen niet uitkomen. Bij de VNRT kunt u uitgebreidere informatie vragen. http://www.vnrt.nl

Leden van de VNRT moeten voldoen aan strenge eisen wat betreft opleiding en werkwijze. Daarnaast zijn zij verplicht om jaarlijks bijscholingen te volgen. Naast de belangen van haar leden, behartigt en beschermt de VNRT ook uw belangen als cliënt. Door regelmatige bijscholing blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen op mijn vakgebied.