Nieuws+links

Nieuws

Op 25 februari 2018 a.s. ben ik wederom deel van het team voetreflextherapeuten van Total Health (mijn opleidingsinstituut) in de VIP room van de Huishoudbeurs te Amsterdam. Voor het vijfde jaar op een rij lever ik een bijdrage aan deze happening waarbij deelnemers kunnen ervaren hoe het is een zogenaamde ChinLi massage te krijgen; deels op het hoofd en nek, deels op de voeten en onderbenen. Ook weer een combinatie van Chinese en Westerse technieken.

In oktober en november 2017 heb ik de specialisatie Zwangerschapsreflexologie bij Carla Huis in ’t Veld gevolgd. Ik sta inmiddels in het register! http://www.zwangerschapsreflexologie.nl

 

Op 10 september en 15 december 2017 heb ik voetreflexmassages gegeven op de Spirituele Doe- en ervaar beurs in Hotel Erica te Berg en Dal. Het was superdruk en een groot succes!

 

Op 19 februari 2017 heb ik mijn Certificaat behaald voor het mogen geven van de bijzondere; DoTerra’s  Aroma Touch Therapie ®.

 De doTERRA’s AromaTouch is een massage techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van acht CPTG® pure        essentiële oliën van doTERRA. Er wordt gewerkt langs de meridianen en viscerale contactpunten van de rug tot  aan de voeten. De toepassing heeft als doel het sympathische zenuwstelsel (deze maakt lichaam actief) en  parasympatische zenuwstelsel (brengt lichaam in rust) te helpen in evenwicht te komen. De AromaTouch  techniek bevordert het welzijn door het verminderen van fysieke en emotionele stressoren en geeft ondersteuning aan een gezond functionerend autonoom stelsel.
Elke stap in het proces omvat twee essentiële oliën, een enkelvoudige olie of een gemengde olie, speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van een gezond emotioneel en fysiologisch functioneren.

 

 

 

 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

 

Links

http://www.zwangerschapsreflexologie.nl

VNRT vergoedingenoverzicht

www.babyreflex.nl Op deze site staat ook mijn praktijk vanwege het gehaalde certificaat Babyreflexologie voor professionals. Deze cursus heb ik gevolg bij Floor Tuinstra. Op haar website vindt u ook links naar een recent artikel over haar en babyreflexologie in blad ‘Ouders’.

www.floortuinstra.nl

www.totalhealth.eu