Nieuws+links

Nieuws

zwangerschaps- en babyreflexologie! Voor beiden heb ik inmiddels geaccrediteerde scholing afgerond. Heerlijke massages voor tijdens de zwangerschap en evt. ook rondom de uitgetelde datum en bevalling. Babyreflex is samen met uw baby oefenen en verschillende massages leren zodat u ze zelf kunt uitvoeren…. Voor ouders maar ook voor oma’s en opa’s. Dit kan individueel of in groepsverband. Zie ook babyreflex.nl voor informatie en nadere uitleg.

Vanwege de behaalde specialisatie Zwangerschapsreflexologie bij Carla Huis in ’t Veld sta ik inmiddels in het register http://www.zwangerschapsreflexologie.nl

 

DoTerra’s  Aroma Touch Techniek ®
Laat je onderdompelen in 8 essentiële oliën en ervaar wat het met jou doet. Tijdens de AromaTouch Techniek werk ik uitsluitend met de CPTG oliën van dōTERRA. Het proces omvat 4 stappen: reductie van stress, verbetering van het immuunsysteem, reductie van ontstekingsreacties in het lichaam en als laatste het evenwicht herstellen in je lichaam. Elke stap in het proces omvat twee essentiële oliën, een enkelvoudige olie of een gemengde olie, speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van een gezond emotioneel en fysiologisch functioneren.

 

 

 

 

 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

 

Links

http://www.zwangerschapsreflexologie.nl

VNRT vergoedingenoverzicht

www.babyreflex.nl Op deze site staat ook mijn praktijk vanwege het gehaalde certificaat Babyreflexologie voor professionals. Deze cursus heb ik gevolg bij Floor Tuinstra. Op haar website vindt u ook links naar een recent artikel over haar en babyreflexologie in blad ‘Ouders’.

www.floortuinstra.nl

www.totalhealth.eu